Ziynet Salı
Ziynet Salı için hazırlanan web projesinin uygulama geliştirme ve yazılım kısmında yer aldık.